מאמרים מקצועיים בתחום שמאות רכוש

ההבדלים בין שמאי רכוש לשמאי מקרקעין

כל שמאי בתחומו נתקל מידי פעם בהנחות יסוד שגויות על מקצועו ותפקידו. מקצוע השמאות רחב ומאגד לתוכו מקצועות רבים, וקל לטעות ולחשוב כי שמאי...