top of page

מה תפקידו של שמאי רכוש בתביעת נזיקין?

נזקים לרכוש מתרחשים כל העת, הם גורמים לנו הפסדים כלכליים, משבשים לנו את שגרת החיים ולעיתים פוגעים בבריאותנו ובבריאות הסובבים אותנו.

נזקים לרכוש עשויים להתרחש כתוצאה "מכח עליון", אולם במקרים רבים הם נגרמים בשל רשלנותו או אחריותו או אשמתו של צד שלישי.


כל תביעת רכוש, בין אם מדובר בתביעת ביטוח, תביעה למס רכוש, תביעה כנגד השכן או נגד ועד בית,

תונח ברוב המקרים לבחינה של שמאי רכוש מומחה שבסמכותו להעריך את שווי הנזק ולקבוע את הגורמים לו.

אדם שרכושו נפגע מצד שלישי עליו לפעול במהירות ובנחישות ולעמוד על זכויותיו מול הצד הפוגע האחראי לנזקיו - טיפול מהיר ויעיל בבעיה יחסוך נזקים, זמן, משאבים, סבל ועוגמת נפש.

ואילו שיהוי בטיפול יגרום לפגיעה קשה שתלך ותגדל - כך למשל, נזקי מים יגדלו ויגרמו להתפשטות עובש מסוכן


לצורך העניין ניקח למשל מקרה בו נגרמו נזקים לדירה ולרכוש של משפחה עקב נזילת מים מדירת השכן בקומה מעל: בצער, השכן או צד שלישי מסרב להכיר באחריותו או באשמתו, אינו מטפל בנזילה מדירתו ונזקי המים מחמירים ומגיעים ללוח החשמל או לנקודת החשמל וגורמים לקצרים. דוגמא זו ממחישה כי בתביעות נזקי רכוש לזמן תפקיד מרכזי.

תפקידו של שמאי רכוש בתביעת נזיקין

במקרה של תביעה, שמאי רכוש אחראי

* להגיב לתביעה במהירות האפשרית ולתאם ביקור במקום האירוע.

* לבצע בדיקת בשטח לצורך אימות הפרטים "השתלשלות אירועים".

* לחקור את גורם הנזק ובמקביל למנות במידת הצורך מומחים (למשל להזמין את מכון התקנים לבדיקת רטיבות).

* לתעד את הנזקים טרם תחילת העבודות, במהלכן ובסופן לאמת כל אחד מהיבטי התביעה לרבות נזקים למבנה,

לרכוש, לחו"ג ומלאי (עסק), הפסדים כספיים, דיור חלופי וכדומה.

* לבצע עבור בעלי העניין אומדן ראשוני "הערכה גסה" להיקף הנזקים ולקבוע המשך טיפול בתביעה

* לנהל את התביעה מול כל הגורמים ובעלי העניין, ולנהל משא ומתן מקצועי וכספי עם הצדדים המעורבים.

* לערוך חוות דעת מומחה מקיפה ומפורטת ככל האפשר הכוללת הערכה כספית של הנזקים במלואם. חוות הדעת תשמש תשתית בכל תביעת נזיקין ותעמוד בכל מבחן.


חשוב לזכור

חוות דעת של שמאי רכוש מומחה ערוכה כדין עשויה להניע את הצד המזיק לפעול ותקן את הליקויים או להכיר באחריותו בנזקים, ובכך למנוע הליך משפטי ארוך ויקר. אם הצד הפוגע הוכרע בבית המשפט, יהיה עליו לשלם גם את הוצאות שכר טרחת השמאי.בכל מקרה של נזק לרכוש פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

איתמר דויטש | 058-5554343 | info@home-agaim.co.ilComments


bottom of page