top of page

נזילת מים מהתקרה ונזקי רטיבות מהשכן

גילתם כתמי רטיבות חדשים? דירתכם הוצפה? תקרת הגבס שקעה או קרסה והשכן מסרב לתקן את הנזילה?

השלכות נזילת מים ממושכת בתוך המבנה הן הרסניות וידועות לכל, כל שכן כשמדובר בנזילה משכן. מעורבות צד שלישי (צד ג') זו הופכת את הבעיה למורכבת הרבה יותר.

הפעולות להפסקת הנזילה; ניתוק מים, תיאום עם בעלי מקצוע, עבודות ההריסה וההוצאות הכספיות לתיקון – נופלות לידיו של מי שלפעמים כלל אינו מרגיש בנזקים, ומי שלרוב אינו בעל נטיית לב לתיקון התקלה, השכן. במאמר הבא תגלו כיצד להתמודד עם נזקי רטיבות הנובעים מהשכן.


מהם נזקי מים?

"נזק מים" הוא מושג רחב הכולל בתוכו סוגים שונים של נזקים שלהם מכנה אחד משותף – ספיגת מים או לחות בחומר הגורמת לשינוי בהרכבו ותכונותיו, וכפועל יוצא בזה להינזקותו.

מים מסוגלים לגרום נזקים משמעותיים לרכוש, ספיגת מים ממושכת בקירות או בתקרת המבנה תגרום להתפוררות שכבות הטיח והצבע ולניתוק או שקיעת אלמנטים מתועשים כגון גבס.

מים כלויים ברצפה יגרמו להחלשת חוזקו של המבנה, ומעבר לכך ייצרו רטיבות קפילרית על גבי הקירות ומפגעים בריאותיים כדוגמת עובש מסוכן.

נזקי מים נגרמים מסיבות שונות ומגוונות ונהוג לסווג את הגורמים לנזקי המים לשלוש קטגוריות מרכזיות:


גילתם כתמי רטיבות בתקרה הודיע מייד לשכנים ולועד הבית המשותף.

במבנים משותפים מרובי קומות צנרת המים הדירתית מותקנת לרוב ברצפה או בקירות.

כתמי מים בתקרה צריכים להדליק נורת אזהרה מנזילת מים שבמרבית הסיכויים אינה שייכת לדירתכם.

הנזילה יכולה להיות איטית ולחלחל לדירתכם במשך ימים, או נזילה חזקה כזו שתגרום להצפה תוך זמן קצר, כך או אחרת השלכותיה עשויות להיות חמורות ועליכם לפנות מייד אל השכנים ולדווח להם על כך.


לאחר שהודעתם לשכנים, זה הזמן לפעול במהירות ולאתר את מוקד הנזילה.

פעמים רבות הצנרת במבנה בנויה כך שהצינרות של הדירות מחוברים לצינור משותף.

נזילת מים מצינור השייך לדירה מסוימת היא באחריות הבלעדית של בעלי אותה דירה, לעומת זאת נזילת מים מצינור משותף היא באחריות משותפת של כלל הדירות במבנה.

במידה ואכן הנזילה או הרטיבות מקורה ברכוש הבית המשותף, יש לפנות לנציגות וועד הבית בדרישה לבצע את התיקון הנדרש בדחיפות. בנוסף, יש ליידע את וועד הבית כי במידה ולא יבצעו את התיקונים יהיה עליכם לתקנם ולקזז את התשלום הנ"ל מהתשלום החודשי לוועד הבית.


מה עושים במקרה והשכנים מסרבים לתקן את הנזילה?

פעמים רבות השכן מתקשה להודות שהנזקים שנגרמו לדירתכם הם באחריותו או ממעיט בהיקפם.

בדירות שכורות המצב מורכב עוד יותר כיוון שבעלי הדירות האחראים על התחזוקה אינם נמצאים במקום, והדיירים המתגוררים בדירה עשויים להרים קשיים, בייחוד אם תפגע נוחיותם או שהם יאלצו לעזוב את הדירה במהלך העבודות.

אם השכנים מתעלמים או עומדים בסירובם בטענות שונות יש לפנות ללא דיחוי לקבלת סעד משפטי.

לכתב התביעה יש לצרף חוות דעת של שמאי רכוש ובה פירוט מלא של הנזקים שנגרמו בדירתכם.

במקרים בהם השכן נמנע משיתוף פעולה, וחמור מכך, מונע כניסה של שרברב לדירה על מנת לאתר ולתקן את הנזילה, יהיה עליכם לפנות למפקח על הבתים המשותפים. למפקח סמכות של שופט שלום בתביעות אזרחיות ובסמכותו לפסוק "צו עשה" המצווה על השכן לפעול לתיקון הנזילה.


תביעה נגד השכן בגין נזילת מים לדירה ונזקי רטיבות

תביעת נזקי רכוש תונח ברוב המקרים לבחינה של שמאי רכוש מומחה אשר יקבע את גורם הנזק ויעריך את גובה הנזקים. חוות דעת של שמאי רכוש המתמחה בנזקי מים תשמש תשתית בתביעת נזיקין כנגד השכן הסרבן או הצד הפוגע, ועצם הימצאותה עשוי לגרום לשכן לפעול ולמנוע הליך משפטי ארוך ויקר. בחוות הדעת יציין השמאי את הגורמים שהובילו לנזקים עם פירוט מלא של כלל הנזקים ואת השלכותיהם - האם בעקבות הנזקים הדירה ראויה למגורים? או האם צריך לפנותה ולמצוא דיור חלופי במהלך עבודות שיקום הנזקים?

חשוב לציין כי על הצד המזיק יוטלו הוצאות תביעה ושכר הטרחה של השמאי.


לסיכום

חשוב לזכור, דחיית הטיפול בנזקי רטיבות תוביל להשפעות חמורות ומסוכנות. שהרי נזילה ממושכת תפורר את שכבות הטיח והצבע, תגרום לחלודה ותחליש את האלמנטים של המבנה. ויותר מכך, המים והלחות שיכלאו בתוך הסטרוקטורה של המבנה יתפתחו לעובש מסוכן שיתפשט בחדרים ויגרום נזקים לרכושכם ובריאותכם! על כן במקרה של נזילות שמקורם מהתקרה או מחוץ לדירתכם פנו מייד לשכנים ולנציגות ועד הבית  בדרישה לבצע את התיקונים הנדרשים לאלתר.

ובמקרה שאינכם זוכים לשיתוף פעולה או הטיפול נדחה, פנו ללא דיחוי לשמאי רכוש מומחה.

 

בכל מקרה של פגיעה ברכושכם פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

טל' 02-5322020, 058-5554343

 

Commentaires


bottom of page