top of page
29.jpg

איטום לקוי

איטום לקוי היא אחת הבעיות השכיחות יותר במבנים.

מים מוצאים את דרכם אל מבעד לשכבות האיטום דרך החרירים הקטנים ביותר, וגורמים לשחיקה הדרגתית ועקבית בשכבות האיטום.

מי החלחול נספגים ונכלאים בתוך שלל אלמנטים במבנה וגורמים לשינויים בחומרים ובהרכבם – מכאן לנזק רב במבנה.

התפשטות סימני הרטיבות לאזורים מועדים נראית לעין באלמנטים המבניים כגון: תפרי בנייה, חיבורי קיר-רצפה/קיר-תקרה, גרם מדרגות, תעלות ניקוז. 

 

חשוב לדעת כי רטיבות ממושכת שלא מטופלת בזמן עלולה לגרום לסכנות ונזקים למבנה עצמו, עד כדי התפתחות עובש עם השלכות בריאותיות מסכנות חיים. 

30.jpg
bottom of page