top of page
6.jpg

נזקי מים / הצפה

כל מבנה כולל בתוכו מערכות אינסטלציה שונות, הבסיסיות והעתיקות ביותר הן מערכות המים והביוב, אליהן מתווספות ניקוז מי הגשמים, חימום מים, מיזוג האוויר, כיבוי אש ועוד..


מערכות אלו מאפשרות חיים נוחים בבניין ושומרות על תברואת משתמשיו. אך כשל באחת המערכות עשוי להוביל להצפה ולגרור השלכות חמורות למבנה ולרכוש.. 

לנזקי הצפה צורות רבות, בבואנו לבחון את נזקי הצפה אנו מבדילים בין גורמי הצפה שונים:
הצפת ביוב (ניקוזים)

נגרמת בשל סתימה של צנרת הביוב מהצטברות משקעים בצנרת או מגורמים חיצוניים אחרים שאינם בשליטתנו, כגון תזוזה של הקרקע, קריסה של הצנרת או חדירת שורשי עצים המפריעים לזרימת המים התקינה, וכן בשל עבודות עפר והצטברות פסולת בנייה, שאריות אספלט, בטון או ברזלים.

בהעדר מעבר חופשי של מי השופכין בצנרת הביוב עולים מי השופכין במעלה הצנרת ופורצים חזרה בעד פתחי הניקוז.

הצפת מים ממתקני אינסטלציה

נגרמת לרוב ממתקני אינסטלציה החשופים לעין, למשל: נזילה של ברז מים במטבח, צינור המספק מים למכונת הכביסה או ברז למדיח הכלים וכדומה.

הצפת מים שכזו מתרחשת כאשר המים פורצים בלחץ מהצנרת הגלויה, זורמים במהירות ובאין מפריע על רצפת החללים וגורמים להצפתם.

בשונה מנזקי צנרת הנגרמים ממתקני אינסטלציה סמויים וכלואים במבנה, הצפה עלולה להסב נזקים גדולים בפרק זמן קצר, בייחוד כשמדובר בהצפה של מי ביוב. 

המים שזורמים על-גבי משטחים יבשים, סוחפים איתם פסולת ולכלוך ונספגים בחלקי מבנה וברכוש

 

האינסטינקט הראשוני שלנו לאחר הצפה הוא לנקז את עודפי המים, להחזיר הכול למקומו במהירות האפשרית ולבצע תיקוני פלסטר וצבע.

 

טיפול מהיר ויעיל בעודפי המים הוא קריטי בהתמודדות עם נזקי ההצפה. יחד עם זאת חשוב שפעולות הניקוי יבוצעו בצורה מקצועית ויסודית, אחרת עשויים להיגרם נזקים נוספים בהמשך. הסיבה לכך היא  כי מים משנים באיטיות את הרכב החומרים שאליהם הם חודרים, וגורמים להופעת נזקים נלווים העשויים להופיע ימים, ואף שבועות לאחר ההצפה. 

 

המים שמתנקזים בחללים נמוכים עשויים גם להזדהם בשפכים, וכתוצאה מכך גם לאחר ששקעו ונשאבו אותם חללים הם נותרים נגועים בשיירים ובלחות גבוהה.

באופן הזה נוצרת סכנה מהתפתחות של עובש ובקטריות. 

 

באירועי הצפה גדולים פרטי תכולה רבים מפונים ומושלכים מיידית מחשש שהם מזוהמים בשפכים וגורמים למפגע תברואתי.

כאן עולה חשיבות שמאות רכוש, שכן ללא בדיקה ותיעוד של הפריטים ושל המבנה עצמו על-ידי שמאי רכוש מומחה לא יהיה ניתן לקבל פיצוי הולם עבורם ועבור כלל ההפסדים שנגרמו באירוע.

 

בכל מקרה בו נגרמו נזקי הצפה לרכוש ישנה חשיבות מכרעת לשילוב שמאי רכוש מוקדם ככל האפשר, ואף רצוי בזמן אמת עוד בעיצומן של פעולות פינוי הרכוש, ההצלה והמנע. 
השמאי יאבחן את גורם הנזק, יתעד, יאמד את הנזקים ויערוך חוות דעת שתהווה את התשתית הראייתית להגשת תביעה כלפי הגורם הרלוונטי.

Image by Chris Gallagher
bottom of page