top of page
9.jpg

נזקי צנרת

נזקי צנרת הם שם כולל לנזקי רטיבות שמקורם בהימלטות מים ממערכת אינסטלציה סמויה, לרבות צנרת אספקה, צנרת ניקוז מי קלחין (ביוב), צנרת ניקוז מי דלוחין (מים אפורים) ומתקני אינסטלציה מוסתרים כגון ניאגרה סמויה, ברז אינטרפוץ ועוד.

מאחר ומדובר במתקני אינסטלציה סמויים קיימים מקרים רבים שבהם דליפת המים מתגלה רק לאחר תקופה ארוכה, רק כאשר המים נספגים ונכלאים במצע הריצוף, עולים מהרצפה על-גבי הקירות וגורמים לנזקי רטיבות; במינוח מקצועי קרויה תופעה זו  בשם "עליית מים קפילארית" או "רטיבות קפילארית". 

חשוב לזכור: נזילת מים ממושכת שלא מטופלת בזמן עשויה לגרור אחריה נזקים גדולים למבנה. שכן ספיגת מים בחלקי המבנה מחלישה את חוזקו ויוצרת מפגעים מסוכנים כדוגמת עובש עם השלכות בריאותיות מסוכנות לדיירי המבנה. 

12.jpg
bottom of page