ההבדלים בין שמאי רכוש לשמאי מקרקעין

כל שמאי בתחומו נתקל מידי פעם בהנחות יסוד שגויות על מקצועו ותפקידו. מקצוע השמאות רחב ומאגד לתוכו מקצועות רבים, וקל לטעות ולחשוב כי שמאי שעוסק באחד מתחומי השמאות מומחה בתחומים אחרים..

במקצוע כה רחב שבו רב הנסתר על הגלוי נוצר לעיתים בלבול וחוסר הבחנה בין ענפיו - בייחוד בין שמאות רכוש לשמאות מקרקעין.שמאי רכוש

שמאי רכוש או שמאי נזקי רכוש הוא איש מקצוע המטפל בתביעות נזקים לרכוש שנגרמו כתוצאה מתאונה, רשלנות, כח עליון, אובדן, או זדון. למשל, נזקי מים, אש, סערה, פריצה, אובדן וכיוצא בזה.

כמו כן, שמאי רכוש נדרש בהערכות שווי למטלטלין (נכסים שאינם נדל"ן), לצורכי מס, לצרכים חשבונאיים, למכירה או רכישה של של עסק או פעילות עסקית, להלוואה לצורך בטוחה בנקאי, לפירוק שותפות, לפשיטת רגל ועוד..


שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין עוסק בהערכות של נכסי דלא ניידי (נדל"ן), כלומר נכסים שאינם ניתנים להזזה ממקום למקום וערכם מושפע משוויה של הקרקע אליה הם מחוברים. למשל, מבנים צמודי קרקע, דירות, משרדים, חנויות, מגרשים וכיוצ"ב.

שמאי מקרקעין נדרש למטרות שונות ובינהם, קביעת שווי מקרקעין למטרת שעבוד נכס לבטוחה בנקאית ("משכנתא"), שינוי מצב תכנוני של מקרקעין וחישוב היטל השבחה, קביעת גובה פיצויים בשל הפקעה או ירידת ערך מקרקעין. קביעת שווי מקרקעין בעת עסקאות נדל"ן.

שומות המקרקעין נקבעות ע"פ רוב לפי גישת ההשוואה לאחר בדיקות מצבו של הנדל"ן בהיבט המשפטי, התכנוני וההנדסי.פוסטים אחרונים

הצג הכול