top of page

מה לעשות כהשוכרים גורמים נזקים ומסרבים להתפנות מהדירה


זהו הסיוט הגרוע ביותר של כל משכיר – דיירים שוררים שהורסים את הדירה ובניגוד להסכם עושים בה כבשלהם ומסרבים להתפנות. לאחרונה מגיעות אליי עוד ועוד פניות דומות וזו הסיבה שהחלטתי לכתוב מדריך בנושא.מה לעשות כאשר הדיירים גורמים נזקים לנכס ומסרבים להתפנות?


1. בקרו בנכס

הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לערוך בדיקה בנכס. האם אתם באמת יודעים שהדיירים המסוכסכים עם השכנים הורסים את הנכס? פנו אל הדיירים בלשון נעימה ובקשו מהם להיפגש בנכס כדי לישב את המחלוקות, אם הדיירים מסרבים לשתף פעולה, כנראה שיש להם מה להסתיר.


2. התאגדו עם השכנים

השכנים יהיו הראשונים לסבול על מהתנהגותם של דיירים שוררים והם יכולים לתת עדות מכריעה בהליך משפטי נגדם.


3. ודאו שאתם מתעדים הכל

שמורו את ההתכתבויות עם הדיירים, הסריטו וצלמו כל סנטימטר של הנכס וסביבתו.

לתיעוד חשיבות מכרעת בפנייה לארכאות משפטיות. וודאו שבתמונות יש חותמת זמן וחותמת תאריך.


4. הזמינו שמאי רכוש

הזמינו שמאי רכוש מוקדם ככל האפשר, שמאי רכוש יעריך הנזקים הישירים והתוצאתיים שנגרמו לנכס ויספק חוות מומחה לבית המשפט.


5. הגישו תלונה במשטרה

פנו למשטרה והגישו תלונה נגד הדיירים על הנזקים וההרס, אם הנזקים משמעותיים מספיק המשטרה רשאית לראות בכך תיק פלילי ולהגיש אישומים. יתכן כי הדיירים מוכרים למשטרה מאישומים נוספים ומבוקשים לחקירה.

ניתן להאשים את הדיירים בפלילים אם ישנם גורמים לא חוקיים נוספים, כמו הפיכת הנכס לדירת הימורים, או גידול ושימוש בסמים בתוכו


6. בקשו סעד מבית המשפט

אין ספק כי מצב שבו שוכרים שגורמים נזקים ומסרבים להתפנות אינו מצב קל. החוק אינו מותיר לפעול כנגד השוכרים בצורה אלימה וחד צדדית ובכלל זאת, לפנותם בכח או באיומים, להוציא את חפציהם, לחסום את הגישה לנכס, לסגור את ברז המים או להפסיק את זרם החשמל או לגרום להם לכל מכשול בשימוש בנכס.

מאידך, החוק מכיר במצבם הקשה של בעלי הנכסים, ונתן שני כלים משפטיים לפינוי דייר באופן חוקי ומהיר.

תביעה לפינוי מושכר – הליך מזורז לפינוי דייר סרבן

ההליך המשפטי המהיר ביותר מכונה “תביעה לפינוי מושכר” וכשמו כן הוא נועד לפנות את הדיירים באופן חוקי ומהיר (הליך הפינוי עורך 60 – 90 ימים) . מנגד ההליך הוא רק לפינוי הדיירים מהמושכר והוא אינו נותן מענה משפטי לכל טענה אחרת כולל הפסדים כספיים מהפרת הסכמים.

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מקוצר

סדר הדין המקוצר נועד לתת מענה לתביעות כספיות הנסמכות על חוזים חתומים. בסדר דין מקוצר לנתבע אין זכות מוקנית להגיש כתב הגנה וכדי להגיש כתב הגנה הנתבע צריך לקבל אישור מבית המשפט.

בשונה מתביעה לפינוי מושכר, בהליך זה ניתן לצרף לתביעה נזקים כספיים מהפרת חוזה השכירות.

בנוסף, ניתן לפעול בשני ההליכים המשפטיים המהירים במקביל, שכן הם אינם פוגעים זה בזה,


7. פנו על הגורמים המבטחים

במידה ונגרם לכם נזקים גדולים, צרו קשר עם סוכן או חברת הביטוח שלכם. יתכן ותוכלו לכסות בתנאים מסוימים את עלות תיקון הנזקים בחלקם או כולם. חברת הביטוח שלכם תרצה לקבל לידיה דו"ח משטרתי.

סוכן הביטוח שלכם אמור לטפל בפנייתכם ולבדוק את הכיסויים בביטוח 

בכל מקרה של פגיעה ברכושכם פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

טל' 02-5322020, 058-5554343

 

Comments


bottom of page