top of page
Image by Igor Tudoran

נזקי טבע

לטבע כוחות בלתי-מוגבלים ובלתי-צפויים: רעידות אדמה, שיטפונות ממקורות מים גדולים, סופות וגלי צונמי אימתניים.

נזקי טבע או אסונות טבע מוגדרים כאירועים מטאורולוגיים חריגים ומאופיינים בנזקים סביבתיים רחבים (אזורים מוכי אסון): עקירת גגות ורעפים, הפלת עצים, קריעת כבלי חשמל וקריסת עמודי חשמל, הצתה טבעית והסבת נזקים כבדים לרכוש.

שיטפונות
 

שיטפונות נוצרים ממקורות מים גדולים (כדוגמת ימים, נהרות, נחלים) לאחר ירידת משקעים חזקים. המים בערוצי הזרימה עולים על גדותיהם ושוטפים אזורים חדשים בעוצמה רבה ביותר. דוגמה לשיטפונות שכאלו הם השיטפונות הפוקדים מידי שנה בשנה בעונת הגשמים את אזורי הוואדיות בנגב, במדבר יהודה, בבקעת ים המלח ובערבה.

שיטפונות גם יכולים להיווצר מרעידות אדמה או סופות הגורמות לגלי צונמי לעלות מהים ולשטוף את איזורי החופים. אירוע בולט וחריג בעוצמתו נרשם בתאריך 13/03/2020 בעיר אילת: אז פקדה את העיר אחת הסערות החזקות והקשות שתועדו בעיר מזה שנים. גלי צונמי שטפו את החופים, וגרמו נזקים עצומים למפעילי החופים, למרינה העירונית, לספינות ולתשתיות.

הצפות 

הצפות נגרמות מירידת גשמי זעף וממטרים כבדים כאשר הקרקע ו/או תשתיות המים (ניקוזים) מגיעים לקיבולת מים מקסימלית. במקרה זה מי הגשמים מתנקזים על פני הקרקע וגורמים להצפת כבישים ומבנים.

ההצפות מתרחשות בחלקן הגדול בשטחים אורבניים מישוריים מרוצפי אספלט, אבנים ובטון הסובלים מתשתיות ניקוז עירוניות.

סערה/סופה

סערה היא אירוע מטאורולוגי המתרחש כתוצאה משינוי קיצוני בתנאי מזג האוויר.

לרוב, סערות (המכונות גם סופות) מתרחשות בעונת החורף ומלוות ברוחות עזות, ברקים, גשמים חזקים, שלגים וברד.

משבי רוח חזקים מסוגלים להסב נזקים כבדים למבנים קלים, תשתיות, עצים, גגות רעפים, סוככים, פרגולות, גדרות, שמשות ועוד.

בכל מקרה בו נגרם נזק לרכוש ישנה חשיבות מכרעת לשילוב שמאי רכוש מומחה מוקדם ככל האפשר – רצוי אף בזמן אמת, כלומר: בעיצומן של פעולות ההצלה והמנע.

השמאי יעריך את גורם הנזק והיקפו הכספי ויכין חוות דעת מומחה, שתהווה את התשתית הראייתית להגשת תביעה כלפי הגורם הרלוונטי.​

bottom of page