top of page
Construction

שקיעת יסודות

שקיעת יסודות מבנה נגרמת מקריסה או תזוזה או שקיעה של הקרקע מתחת למבנה. לרוב מדובר בשקיעה הדרגתית של הקרקע הלוקחת עמה את יסודות המבנה הטמונים בה.

בשקיעת האדמה מפעילה על המבנה לחצים כבדים העלולים לסדוק את קירותיו – ואף לגרום לסכנת קריסתו המיידית או האיטית.

טיפול בשקיעת יסודות לעולם לא מתחיל ונגמר בתיקון קוסמטי.

ישנם מספר שלבים בתהליך הטיפול בשקיעת יסודות:

זיהוי שקיעת היסודות:

  1. סדקים פולשים הנראים לעין מחוץ למבנה ובתוכו.

  2. סדקים רחבים יותר מ-2 מ"מ.

  3. סדקים רחבים יותר בחלקו העליון של המבנה מאשר בחלקו התחתון.

  4. החלונות והדלתות נתקעים בשל שקיעת המסגרת התומכת בהם.

חשוב לזכור: סדקים הם התסמינים השכיחים ביותר בקריסת יסודות, הם יופיעו בדרך כלל סביב פתחי חלונות או מסגרות של דלתות והתרחבו במהלך הזמן למקומות נוספים.

 

21.jpg
הבחנה של השקיעה 

אבחון ואפיון שקיעת הקרקע מצריך מעקב וניטור והגשת דוח שמאי מומחה. תהליך זה עשוי לארוך מספר שבועות עד חודשים.

מטרת אבחון שכזה הוא לוודא שהסדקים אינם בעיה שטחית. שכן סדקים במבנה יכולים להופיע עקב בלאי סביר והדרגתי של שכבות הטיח וצבע, עבודות בניה ושיפוצים, עבודות עפר במגרשים סמוכים.

במקרה שבו עולה מדוח השמאי כי אכן שקיעת יסודות המבנה נגרמת משקיעה הדרגתית של הקרקע והנזקים מתפשטים ומחמירים, וכי אין מדובר בבלאי סביר של שכבות הטיח והצבע, עולה צורך מיידי בטיפול עמוק ויסודי בניהולו של השמאי. 

הופעת סדקים ושקיעה פתאומית הנגרמת בשל עבודות בנייה או עבודות עפר באתר עצמו או באתרים סמוכים אליו מחייבת פנייה מיידית לשמאי. ומתפקידו לתעד ולעקוב אחר הנזקים במהלך העבודות ולאחריהן, להעריך את גובה הנזקים ולקבוע את אופי הטיפול בנזקים.

bottom of page