top of page
Apartment Building

שירותי שמאות למגזר פרטי

כשם שהאקלים והסביבה שלנו משתנה, כך אנו מתמודדים עם קצב הולך ומתגבר של אירועים גדולים ומשמעותיים יותר המשפיעים עלינו ועל סביבתנו.

כאשר מתרחשת שריפה או הצפה בבית, לא רק הרכוש ניזוק – אלא כל מרקם החיים נפגע.  

אנו מבינים זאת וערוכים להתמודד מול כל בעיה שתוצב לפנינו בזמן הקצר ביותר.

אם נגרם לביתך ורכושך נזקים מאש, ממים, מסערה, מעבודות שיפוצים, מזדון שמקורו בדירת השכן או בשוכרים המתגוררים בנכס שבבעלותך – אנו כאן להקל ולהשיב את חייך למסלולם במהירות האפשרית.

bottom of page