top of page
Fixing the Lock

פריצה או גניבה

למרבה הצער פריצה וגניבה הם איום ממשי לכל משק בית, ארגון ובית עסק.

אירוע פריצה מלווה בהתמודדות הנזקים שהותירו הגנבים, אך מעבר לכך סובלים מאובדן רכוש בעל ערך רגשי רב וממצוקה נפשית וחוסר ביטחון מעצם כך שזר הצליח לחדור למקום הפרטי והאישי ביותר.

לאחר שחוקרי המשטרה יאספו את הממצאים יש למנות שמאי רכוש שיחקור את האירוע, שיגבה עדויות אודות המקרה ויעריך את הנזקים שגרמו הגנבים

17.jpg
bottom of page