top of page
Image by fleur kaan

נזקי רטיבות מהשכן

נזקי רטיבות היא בעיה מורכבת המקבלת, בצדק רב, תשומת לב רבה.

השלכות נזילה ממושכת בתוך המבנה הן הרסניות וידועות לכל, כל שכן כשמדובר בנזילה מדירת השכן. מעורבות צד שלישי (צד ג') זו הופכת את הבעיה למורכבת הרבה יותר.  הפעולות להפסקת הנזילה; ניתוק מים, תיאום עם בעלי מקצוע, עבודות ההריסה וההוצאות הכספיות לתיקון – נופלות לידיו של מי שלעיתים כלל אינו מרגיש בנזקים: השכן! מי שלרוב אינו בעל נטיית לב לתיקון התקלה.

יתרה מכך, במקרים רבים אותו צד ג' (בעל הדירה הפוגעת) אינו מתגורר במקום, ונושא התיקון מצריך עירוב של דייריו או מתווכים אחרים שלא רואים עצמם צד בעניין.

דחיית הטיפול בנזילה תוביל להשפעות חמורות ומסוכנות. שהרי נזילה ממושכת תפורר את שכבות הטיח והצבע, תגרום לחלודה ותחליש את האלמנטים של המבנה. ויותר מכך: המים והלחות שיכלאו בתוך הסטרוקטורה יתפתחו לעובש מסוכן, שיתפשט מהמבנה אל תכולתו ויסכן את בריאות דייריו!

13.jpg
פנייה לשמאי מומחה תמנע חיכוכים מיותרים ועוגמת נפש.

שמאי רכוש מומחה יבחן הנזקים, יכין את חוות דעת מפורטת עם פירוט מלא של כלל הנזקים. חוות דעת זו תשמש תשתית לתביעת נזקין נגד צד ג' (הצד הפוגע).

bottom of page