top of page
נזק זדון.png

נזקי זדון (ונדליזם)

לנזקי זדון (ונדליזם) צורות רבות ומגוונות, החל משפיכת פסולת, דרך כתובת גרפיטי על הקיר וכלה בהצתה מכוונת.

פעולות זדון אלו נגרמות הן מפורענות שלוחת רסן וחסרת מעצורים מתוך איבה, קנאה ואיבוד עשתונות, הן מהפקת הנאה או רווחים, משחק, שעמום, פריקת יצרים, הזנחה וכדומה.

במקרים רבים המניעים למעשים ומבצעיו ידועים, אך לא ניתן לעשות דבר כדי למנוע אותם.

לאחר קרות האירוע חשוב לדווח על האירוע לרשויות, לתעד את הנזקים באמצעות שמאי מוסמך, שיטפל בכל הדרוש באופן מהיר ומקצועי.

נזקים שאינם מטופלים באופן ראוי עלולים להחמיר ולגרום לבעיות נוספות, כגון: השארת חלון שבור יגרום לחדירת מים, ומכאן לנזקי רטיבות וטחב בחללי המבנה.

20.jpg
bottom of page