top of page
7.jpg

נזקי אש ושריפה

לאש יכולת התפשטות מהירה וגרימת נזקים הרסניים בזמן קצר ביותר.

אש מתלקחת במהירות משחרור חום גבוה ומתודלקת מחומרים שבסביבתה, תוך כלייתם עד אפר.

התלקחות אש בחלקו אחד של המבנה עלולה לחולל תגובת שרשרת שתשפיע במהירות על המבנה כולו.

נזקי האש מלווים בשחרור עשן סמיך, גזים רעילים הנפלטים מתהליך הבעירה והתכלות חומרים, אפר ופיח שחור ודביק שמתפזר לכל עבר. 

חשוב לזכור את הסכנה היתרה בהתפשטות אש במבנים. כל מבנה באשר הוא, בנוי מחומרים רעילים, כדוגמת: אסבסט, שכבות איטום ביטומניות, תרכובות של בטון, מתכות, פולימרים, שכבות טיח וצבע ומדללים שונים.

בחשיפתם לאש וחום משנים הללו את תכונותיהם, מסכנים את יציבות המבנה ופולטים גזים רעילים ומסוכנים ביותר. על סכנה זו יש להוסיף את התכלות תכולת המבנה הכוללת ריהוט, מכשירי חשמל, פרטי טקסטיל, פרטי נוי, ספרים, צעצועים ועוד.

פעולות כיבוי האש מתבצעות לרוב באמצעות התזת כמויות גדולות של מים. הללו גורמים לנזקי הצפה משמעותיים. הצפה של מים מזוהמים בשאריות אש ופיח עשויה לגרור אחריה נזקים כבדים עם השלכות חמורות עוד יותר, כדוגמת התפתחות עובש מסוכן.

התמודדות עם נזקי אש ומינוי שמאי מומחה:

אסונות הנגרמים כתוצאה מאש גורמים למצבי הלם, בהלה ואיבוד עשתונות. התמודדות עם אסון שנגרם מאש מצריכה התערבות של צוותים מקצועיים ומומחים בתחומים שונים.

מכיוון שכך, ישנה חשיבות מכרעת למינוי שמאי מומחה כבר בשלב מוקדם כדי שיבחן ויתעד את הנזקים טרם העבודות ובמהלכן, ימנה מומחים במידת הצורך (לדוגמה: חוקר שריפות לבחינת גורם האש ואפשרות הגשת תביעה שיבוב, מהנדס בניין לסקירה מקיפה של המבנה), ייתן הנחיות להמשך הטיפול באירוע וינהל את האירוע בשיתוף כל הגורמים המעורבים.

Image by Chris Karidis
bottom of page