top of page

כיצד לקבל פיצויים על נזק מפגיעת רקטה או התפרעויות?


מטחי הרקטות והמהומות בערים המעורבות גבו מאיתנו מחיר כבד.

כעט, לאחר שהושגה הפסקת אש, נותר לנו לבחון את האפשרויות העומדות לרשותנו לקבל פיצויים ולשקם את הנזקים.


מי אחראי על נזקי רכוש מרקטות או ממהומות?

פוליסות ביטוח פרטיות בדרך כלל אינן תקפות במקרים של מלחמה או פעולות איבה.

במקרים של נזקים לרכוש מפגיעת רקטות או מהומות, הכתובת להגשת תביעת פיצויים היא המדינה.

החוק קובע, כי רכוש פרטי או עסקי שנפגע עקב מלחמה, פעולות איבה (טרור), מבצע צבאי וכדומה מכוסה במסגרת קרן פיצויים במס רכוש וזכאי לפיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו מהמדינה.


האם קרן הפיצויים מבדילה בין נזקים מרקטה לבין נזקים ממהומות?

בסבב הלחימה הנוכחי לצד מטחי הרקטות מרצועת עזה לערי ישראל, החלו מהומות בתוך ערים מעורבות.

במהלך המהומות הוצתו והושחתו כלי רכב, בתי מגורים, בתי עסק ובתי תפילה ונגרמו נזקים כבירים לרכוש.

בשנת 2014 נוספו למס רכוש והקרן לפיצויים תקנות ("פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי") שמתייחסות בדיוק לסוגיה זו .

ע"פ התקנות מי שרכושו נפגע כתוצאה ממהומות לאומניות אלימות זכאי לפיצוי מקרן הפיצויים, בדיוק כשם שמי שרכושו נפגע מרקטה, בין אם מדובר ברכוש פרטי, בבית מגורים או בעסק.

כיצד לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לרכוש מפגיעת רקטה או מהומות?

תהליך הגשת התביעה לקרן הפיצויים תחום במסגרת זמן והנזקים צריכים להיות מדווחים ומוכרים לרשויות.

כדי לקבל זכאות לפיצויים יש למסור הודעה על הנזק תוך שבועיים מיום המקרה ותביעה לפיצויים תוך חודש מיום קרות הנזק .

חשוב לציין כי אסור לגעת או לתקן את הרכוש שנפגע עד הגעת שמאי רכוש.

באירוע ביטחוני מגיעים כוחות רבים תוך זמן קצר, ומומלץ לדרוש אישור משטרה כבר במועד הגעתם לזירה. מס רכוש ראשי להתנות את מתן הפיצויים לתשלום שיקום הנזקים שנגרמו באירוע.


כיצד נקבע גובה הפיצויים?

מי שמעריכים את גובה הפיצויים הם שמאיי רכוש. לאחר קבלת הדיווח על האירוע ממנה הקרן לפיצויים שמאי רכוש מטעמה שמגיש את חוות דעתו למס רכוש ולפיה נקבע גובה הפיצוי.

חשוב לציין כי מס רכוש אינו נותן פיצוי עבור כל הרכוש שנפגע וקובע תקרת פיצוי לכל סוג רכוש.


כיצד לקבל פיצויים מלאים עבור הנזקים?

כדי לממש את זכויותיכם מהקרן לפיצויים צריכים להתקיים שני תנאים: הראשון שהנזק נגרם כתוצאה מפעולות איבה והשני, שקיים "נזק ממשי" - ("ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מיד לאחר שניזוק").

כדי לעמוד בתנאי השני, יש לערוך תחשיב מדויק ומוכח של כלל הנזקים תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק.

לצורך כך, מומלץ להזמין שמאי רכוש מומחה שיתעד את הנזקים ויגיש חוות דעת משפטית.

חשוב לזכור, מי שלא יעמוד במסגרת הזמן יאבד את זכויותיו להגשת תביעה.בכל מקרה של פגיעה ברכושכם פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

טל' 02-5322020, 058-5554343

 


Comments


bottom of page