top of page
נזקי התנגשות.png

נזקי התנגשות

התנגשות הוא נזק שנגרם מפגיעה של כלים ממונעים או מנפילה של עצמים/מכלים ממונעים.

שני הגורמים העיקריים לנזקי התנגשות ברכוש הם כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

דוגמאות נפוצות לנזקי התנגשות הן: פגיעת כלי רכב בשער, בגדר, בקיר או במעקה , פגיעה של כלי הנדסי בתשתיות תת-קרקעיות או בכבלים עיליים, נפילה של אובייקט שהועמס על-גבי מנוף, מלגזה וכדומה.

התנגשות כלי רכב או כלי הנדסי במבנה או תשתיותיו עלולה לסכן את דייריו ועוברי אורח, ובכל מקרה מצריכה סקירה הנדסית מקיפה.

במקרה של פגיעת כלי רכב ברכושכם חובה לפעול בשני שלבים:

בשלב ראשון יש לצלם את לוחית הרישוי של הרכב הפוגע, לקחת את פרטי הרכב (פרטי רישיון רכב ופוליסת ביטוח) ואת פרטי הנהג (שם מלא, רישיון נהיגה, מס' טלפון), ולדווח למשטרה ולחברת הביטוח שלכם.

בשלב שני יש ליצור בדחיפות רבה קשר עם שמאי רכוש לצורך סקירה מקיפה, קביעת אומדן הנזקים והמשך טיפול מול גורמים מוסמכים.

19.jpg
bottom of page